6/5/08

Σκέψεις για έναν Παγκόσμιο Οργανισμό Περιβάλλοντος


Στο πλαίσιο του προβληματισμού για την παγκόσμια διακυβέρνηση (global governance) και τα παγκόσμια δημόσια αγαθά (global public goods), παραπέμπω στο ενδιαφέρον άρθρο των Edward Gresser και Jan Mazurek υπό τον τίτλο "A Global Environment Organization. Το άρθρο δημοσιεύεται στο Ideas Primary, ενώ αναδημοσιεύεται στα ελληνικά από την Προοδευτική Πολιτική (ppol.gr). Περιληπτικά, οι συγγραφείς αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνούς ρυθμιστικού καθεστώτος για το περιβάλλον (στα πρότυπα του ΠΟΕ, ΔΝΤ...) με κεντρικό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και τον συστηματικό έλεγχο των διαφόρων διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών (ώστε να διορθώνονται οι πιθανές ατέλειες και να επιτυγχάνεται καλύτερη εφαρμογή τους) και την διαπραγμάτευση και προώθηση νέων περιβαλλοντικών συμφωνιών.

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com