11/2/11

Διαγενεακή Δικαιοσύνη & δημόσια πολιτική (video)
Απόσπασμα από την ημερίδα "Διαγενεακή δικαιοσύνη και δημόσια πολιτική στην εποχή της κρίσης" (6/2010). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν μία πρώτη απόπειρα ολοκληρωμένης προσέγγισης του ζητήματος της διαγενεακής δικαιοσύνης και έναρξης ενός ευρύτερου δημόσιου διαλόγου για τις σχέσεις των γενεών στο κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και θεσμικό πεδίο. Τα υπόλοιπα βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα είναι διαθέσιμα στο YouTube channel της Νέας Γενιάς.

1 comments:

Banda in barbar on 23 Ιουλίου 2011 - 3:39 π.μ. είπε...

Toshiba = Homo unsapiens

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com