15/9/09

Ανοιχτό μοντέλο δημόσιας διαβούλευσης


Στο κείμενο "Μεταρρυθμίσεις, δημόσιος διάλογος και κοινωνία των πολιτών" είδαμε τη σημασία της δημόσιας διαβούλευσης ως προϋπόθεση προώθησης μεταρρυθμίσεων και διαμόρφωσης συνθηκών κοινωνικής συναίνεσης, καθώς και την ουσιαστική συμβολή που μπορούν να έχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ένα ανοιχτό μοντέλο δημόσιας διαβούλευσης.
Μία σημαντική συμβολή στη συζήτηση αυτή μπορείτε να δείτε στο κείμενο της G700 "Να αλλάξει το κορπορατιστικό μοντέλο δημόσιας διαβούλευσης. Η κοινωνία των πολιτών στο προσκήνιο".
Νομίζω ότι, η σταδιακή ωρίμανση της διαδικασίας προώθησης της δημόσιας πολιτικής με τον εκδημοκρατισμό και το άνοιγμα του κοινωνικού διαλόγου και σε κοινωνικές ομάδες που δεν εκπροσωπούνται στο παραδοσιακό σύστημα μεσολάβησης συμφερόντων είναι κρίσιμο θέμα που θα απασχολήσει στο άμεσο μέλλον το πολιτικό μας σύστημα.

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com