30/9/09

Πράσινη λύση - Δύσκολη λύση


Η δυναμική τοποθέτηση της "πράσινης οικονομίας" στο δημόσιο διάλογο συντείνει στη σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας της πολιτικής αντιπαράθεσης και του "προγραμμα-τικού" ανταγωνισμού.

Το πολιτικό - προγραμματικό πλαίσιο της "πράσινης οικονομίας" δε συνιστά απλώς μία χαλαρή έμφαση σε μεταϋλιστικές αξίες, όπως πιθανώς συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά αφορά σε ένα ουσιαστικό μετασχηματισμό του παραγωγικού - αναπτυξιακού οικονομικού μοντέλου και σε ένα αποτελεσματικό "μηχανισμό" ανάκαμψης και αναδιάταξης του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού συστήματος. Υπό αυτή την έννοια, το project της "πράσινης οικονομίας" πλαισιώνεται από ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και προϋποθέτει ριζοσπαστικές διαρθρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στα πανεπιστήμια, στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στο κοινωνικό κράτος. Επομένως, η ανάγκη σύναψης ενός νέου, καινοτόμου, πράσινου "new deal" συνοδεύεται και από την ανάγκη για ένα νέο ευρύτερο κοινωνικό "new deal". Η λύση (πρέπει να) είναι πράσινη. Δεν είναι ανέφικτη, αλλά είναι δύκολη.


Μετά από αυτή την εισαγωγή, παραπέμπω στο άρθρο της G700 "Η λύση είναι πράσινη"

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com