14/3/08

Συνέδριο ΠΑ.ΣΟ.Κ - Αποτίμηση 1ης ημέραςΚωδικοποιώντας βασικές σκέψεις και συμπεράσματα:


1. Η νέα πολιτική στρατηγική του ΠΑ.ΣΟ.Κ υπό τον τίτλο 'Ελλάδα των Αξιών' αναδεικνύει μία νέα κοινωνική και αξιακή πολιτική αντίληψη με έντονα στοιχεία ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Επί της ουσίας, υποδεικνύει τη μετάβαση από τον διαχειριστικό κυβερνητισμό σε μία περισσότερο ιδεολογική και αξιακή αντίληψη για την εξουσία. Ωστόσο, η έμφαση στις μετα-υλιστικές αξίες (π.χ δικαιοσύνη, περιβάλλον, δικαιώματα) εαν δεν συνοδευτεί από ένα σαφές, συνεκτικό, ορθολογικό, κοινωνικά ελκυστικό και εκλογικά ανταγωνιστικό project μεταρρυθμίσεων θα είναι κενή περιεχομένου. Εδώ, άλλωστε, τοποθετείται το βασικό πρόβλημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ τα τελευταία χρόνια.

2. Η αποστροφή του Γ. Παπανδρέου ότι 'κανείς δεν περισσεύει' υποδεικνύει την πρόθεσή του να μετουσιώσει σε πράξη την έκδηλη ενωτική του διάθεση

3. Το πολιτικό άνοιγμα προς τον Συνασπισμό και αντίστοιχα η θετική του αντιμετώπιση από τον Α. Τσίπρα, τουλάχιστον - προς το παρόν- σε όρους ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών, εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο ισότιμου και διαυγούς διαλόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ με την ανανεωτική Αριστερά, προκειμένου να οικοδομηθεί σταδιακά ένα κρίσιμο απόθεμα πολιτικής εμπιστοσύνης, ικανό να διαμορφώσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για μελλοντική εκλογική συνεργασία.

Η συνέχεια σήμερα στα πολιτικά εργαστήρια.....

Υ.Γ 1. Ως προς τους blogger, επισημαίνω την εξαιρετική προσπάθεια και τη διάθεση του Π. Βρυώνη να μας εξυπηρετήσει.
Υ.Γ 2. Απαράδεκτη η ατμόσφαιρα στο Tae Kwo Do από τον καπνό. Καλό είναι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com