11/4/08

Νέα καινοτομία στη σχέση πολιτικής - διαδικτύου

Aναδημοσιεύω από το www.wikipolitics.gr

Τι είναι το wikipolitics...


ΤΑ ΝΕΑ (tanea.gr) και το ηλεκτρονικό περιοδικό re-public.gr ξεκινούν ένα νέο τρόπο διαβούλευσης με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσα από το διαδικτύο με ανοικτές διαδικασίες. Μέσα από την πλατφόρμα συνεργατικής πολιτικής wikipolitics.gr που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Διαδικτύου του ΠΑΣΟΚ(is.pasok.gr), κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει με σχόλια και προτάσεις με στόχο τη συλλογική διαμόρφωση ενός κειμένου που θα κατατεθεί, από ένα ή περισσότερους Βουλευτές, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Στο
wikipolitics.gr θα υπάρχουν δύο βασικές δυνατότητες συμμετοχής:
1. Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις σε ένα σχέδιο ερώτησης που έχουν υποβάλει Βουλευτές.2. Οι πολίτες προτείνουν οι ίδιοι θέματα για τα οποία κρίνουν πως οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν κάποιας μορφής κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Η μεθοδολογία διαβούλευσης θα βελτιώνεται κατά την εφαρμογή της. Προς το παρόν, συνοπτικά, έχει ως εξής: Οι Βουλευτές στέλνουν στο
wikipolitics@wikipolitics.gr ένα σχέδιο κειμένου το οποίο αναρτάται άμεσα. Ορίζεται εξαρχής ένα χρονικό διάστημα ως περίοδος διαβούλευσης. Κάθε πολίτης μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο και να αξιολογήσει, θετικά ή αρνητικά, τις προτάσεις άλλων. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, ο Βουλευτής δημοσιοποιεί στο wikipolitics το τελικό κείμενο που υπέβαλε στη Βουλή και ένα σύντομο σχόλιο που να αιτιολογεί την τελική του διαμόρφωση σε όσους συμμετείχαν με σχόλια, καθώς επίσης και απαντήσεις σε ερωτήματα που ενδεχομένως να έχουν τεθεί.
Το
wikipolitics.gr ξεκίνησε να λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργατικής πολιτικής με τη φιλοξενία της διαδικτυακής συνέντευξης του Γιώργου Παπανδρέου (http://wikipolitics.gr/gap) που πραγματοποιήθηκε προεκλογικά σε συνεργασία με το in.gr και την διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ. Στις δύο μέρες που διήρκεσε συμμετείχαν πάνω από 50.000 πολίτες και κατέθεσαν πάνω 1.000 ερωτήσεις τις οποίες αξιολόγησαν οι ίδιοι. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις ερωτήσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com