22/4/08

Μη συμμόρφωση της Ελλάδας στις υποδείξεις για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, θεωρώ σκόπιμη την αναφορά στην έκθεση - απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Συνθήκης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), σχετικά με την επάρκεια του συστήματος καταγραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ελλάδας. Η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει την ανεπάρκεια στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τη μη συμμόρφωση στις σχετικές υποδείξεις, με αποτέλεσμα την απαγόρευση συμμετοχής της Ελλάδας στους προβλεπόμενους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει τη χρήση ευέλικτων μηχανισμών, συμπληρωματικά με τις απαραίτητες εγχώριες πολιτικές και μέτρα. Οι μηχανισμοί αυτοί δίνουν στις βιομηχανικές χώρες τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ τους, αλλά και με την απόκτηση πιστώσεων ως αντάλλαγμα για έργα περιορισμού εκπομπών που υλοποιούν στο εξωτερικό. Σε αυτούς τους μηχανισμούς δεν μπορεί να μετέχει η Ελλάδα, έως ότου προβεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος καταγραφής εκπομπών. Η μη συμμόρφωση της Ελλάδας στις επιταγές του ΟΗΕ ενδέχεται να επηρεάσει και το σύστημα εμπορίας ρύπων της ΕΕ, υποσκάπτοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η Ελλάδα, δυστυχώς, αποτελεί τη μοναδική χώρα στον κόσμο που κατονομάζεται διεθνώς για ανεπάρκεια του συστήματος καταγραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου! (Σχετικοί Σύνδεσμοι: UNFCCC, WWF)
Y.Γ.1 Προτείνω την ανάγνωση των δύο τελευταίων αναρτήσεων του ιστολογίου Greek Rider σχετικά με τα όρια εξάντλησης των πλανητικών πόρων.
Υ.Γ.2 Η photo είναι από το ιστολόγιο Ημέρα Γης

Sponsors

Archive

 

Homo sapiens. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com